Kontor 2.jpg

Priser

Ingen tillegg til prislisten. Vi tar kun timepris.

Priser

Bokføring,
lønn og fakturering kr. 660,- eks mva pr. time
Årsoppgjør,
selvangivelseog rådgivning kr. 720 eks mva pr. time